Upisi u slobodni studij sinologije, ak. god. 2019./ 2020.

Upisi u prvu godinu slobodnog studija sinologije održavaju se od 14. do 18. listopada 2019. godine od 9 do 14 sati. Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar).

Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177.

Za upis u 1. godinu je potrebno:

Continue reading Upisi u slobodni studij sinologije, ak. god. 2019./ 2020.