Razredbeni ispit za ak. god. 2019./ 2020.

Razredbeni ispit za slobodni trogodišnji studij Sinologije održat će se u ponedjeljak, 30. rujna 2019. u 18 sati u sobi B102 Filozofskog fakulteta. Ispit se sastoji od provjere znanja engleskoga jezika i motivacijskoga razgovora.

Pravo prijave za upis na slobodni studij Sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij ili su završile dvogodišnji studij te stekle višu stručnu spremu (IV. stupanj).

Prijave za razredbeni ispit primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta od ponedjeljka, 16. rujna do petka, 27. rujna 2019. godine od 9.00 do 14.00 sati. Kandidati će trebati priložiti obrazac prijave (podiže se u Info-centru Filozofskog fakulteta), potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru, domovnicu i rodni list (izvornik ili presliku) te uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa (u iznosu od 250,00 kn).

Školarina iznosi 2000 kn po godini studija, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar).

Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, uz poziv na broj: 1007-OIB.

Predavanja prof. Wang Ninga

Prof. Wang Ning s prestižnog Tsinghua Sveučilišta  održat će dva predavanja o kineskoj i komparativnoj književnosti (na engleskome jeziku):

• Utorak, 5. ožujka u 11 sati u D1: /Contemporary Chinese Fiction in the Context of World Literature/

• Četvrtak, 7. ožujka u 11 sati u D1: /Comparative Literature in China: Historical Retrospection and Contemporary Orientations/

Sažetke predavanje možete naći ovdje.