Nastavnici

Predavači s Filozofskog fakulteta

doc. dr. Ivana Buljan, docentica                                                                                                                      ured: B-102
e-mail: ibuljan2@ffzg.hr                                                                                                                    konzultacije: ponedjeljkom i utorkom nakon predavanja te ostalim danima po dogovoru

mr. sc. Ivana Gubić, asistentica                                                                                                                         ured: B-006
e-mail: igubic@ffzg.hr, tel: 01 4092 049                                                                                        konzultacije: četvrtkom, 14:30 do 15:30 te ostalim danima po dogovoru

 


Gosti lektori

mr. sc. Liu Hong
ured: B-102                                                                                                                                                                        e-mail: wfliuhong@126.com


Gosti profesori

prof. dr. sc. Mitja Saje                                                                                                                                             e-mail: mitjasaje@hotmail.com

dr. sc. Mojca Pretnar                                                                                                                                               e-mail: mojca.pretnar@gmail.com