Nastavnici

Predavači s Filozofskog fakulteta

doc. dr. Ivana Buljan, docentica

ured: B-102

e-mail: ibuljan2@ffzg.hr

konzultacije: ponedjeljkom i utorkom nakon predavanja te ostalim danima po dogovoru

dr. sc. Ivana Gubić, poslijedoktorandica

ured: B-006

e-mail: igubic@ffzg.hr

konzultacije: četvrtkom, 14:30 do 15:30 te ostalim danima po dogovoru


Gostujući lektori

mr. sc. Liu Hong

ured: B-102

e-mail: wfliuhong@126.com

mr. sc. Shi Lintong

ured: B-006

e-mail: 2008slt@163.com


Vanjski suradnici

prof. dr. sc. Mitja Saje

e-mail: mitjasaje@hotmail.com

dr. sc. Mojca Pretnar

e-mail: mojca.pretnar@gmail.com