Hodogram

 1. SEMESTAR

PREDMET                                            SATI TJEDNO                                   ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 1                                         8 V                                                         6
Povijest Kine 1                                                               2 P                                                        4
Izborni predmet 1                                                        2 V                                                         3
(Slušanje i govorenje s razumijevanjem 1)

2. SEMESTAR

PREDMET                                             SATI TJEDNO                                     ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 2                                          8 V                                                 6
Povijest Kine 2                                                                2 P                                                 4
Izborni predmet  2                                                        2 V                                                  3
(Slušanje i govorenje s razumijevanjem 2)

3. SEMESTAR

   PREDMET                                              SATI TJEDNO                                      ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 3                                             6 V                                                   6
Kineska kultura i civilizacija                                        2 P                                                   3
Izborni predmet 3                                                            2 V                                                   3
(Čitanje i pisanje 1)
Izborni predmet 4                                                            2                                                       3

4. SEMESTAR

    PREDMET                                           SATI TJEDNO                                      ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 4                                               6 V                                                    6
Klasična kineske filozofija                                              2 P                                                    3
Izborni predmet 5                                                              2 V                                                    3
(ČItanje i pisanje 2)
Izborni predmet 6                                                              2                                                        3

5. SEMESTAR

PREDMET                                             SATI TJEDNO                                    ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 5                                            6 V                                                      6
Povijest kineske književnosti 1                                 2 P                                                      3
Izborni predmet 7                                                           2 V                                                      3
(Čitanje klasičnog kineskog teksta)
Izborni predmet 8                                                            2                                                         3

6. SEMESTAR

 PREDMET                                           SATI TJEDNO                                 ECTS BODOVI


Suvremeni kineski jezik 6                                        6 V                                                         6
Povijest kineske književnosti 2                              2 P                                                        3
Izborni predmet 9                                                       2 V                                                         3
(Čitanje klasičnog/modernog kineskog teksta)
Izborni predmet 10                                                     2                                                            3

NAPOMENE:

  • Na 1. godini slobodnog studija sinologije studenti moraju skupiti 20 ECTS (iz dva obavezna predmeta), a na drugoj i trećoj po 24 ECTS (dva obavezna i jedan izborni predmet po semestru.)
  • Uvjet za upis na viši semestar redovito je polaganje Suvremenog kineskog jezika.
  • Na drugoj i trećoj godini studija, uz Čitanje i pisanje 1 i 2 (2. godina) i Čitanje klasičnog/modernog kineskog teksta (3. godina), izborni predmeti još uključuju i Konverzacijski kineski 1 i 2, HSK 1 i 2, Korejski jezik 1 i 2, no nisu svi uvijek ponuđeni.
  • Studenti kao izborni predmet takđer mogu odabrati sljedeće predmete sa slobodnog studija japanologije: Japanska lingvistika 1 i 2, Uvod u japansku povijest i kulturu 1 i 2.