Studij

O sinologiji

Riječ sinologija dolazi o latinske riječi Sinae (Kina, Kinezi) i grčke riječi logos (fil. jedan od osnovnih pojmova grčke, a zatim i drugih filozofija, najčešće u zn. uma, riječi, istine, zakona svijeta).

Primarni interes sinologije kao znanosti je proučavanje modernog i klasičnoga kineskoga jezika u svim vrstama govora i pisma, kulture, tradicije, društva u užem smislu, povijesti, umjetnosti, književnosti, religijâ, politike, ekonomije, međunarodnih odnosa i svih ostalih elemenata tradicionalnog i suvremenog kineskoga društva.

Sinologija je interdisciplinarna znanost, a kao osnovne metode koristi filološku metodu, ali i metodologije drugih znanosti ovisno o području i disciplini kojom se stručnjak bavi (povijest, sociologija, etnologija, antropologija, ekonomija, književnost i sl.)

U Europi sinologija se često naziva i Kineski studiji, no u Sjedinjenim Američkim Državama sinologija je polje unutar Kineskih studija. U Kini za sinologiju najčešće se rabi naziv hanxue (汉学).

Za bavljenje sinologijom nužno je dobro poznavanje kineskoga jezika u govoru i pismu, ali i metodâ suvremenih znanosti. Širina znanja o Kini također je nužna.

O studiju

Studij sinologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu razvio se iz tečaja kineskoga jezika koji se uz pomoć kineskih lektora održavao na Fakultetu još od 1970ih godina.

Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta ustrojen je Slobodni studij Sinologije te je pridružen Odsjeku za indologiju i dalekoistočne studije. Studij je prvu generaciju studenata upisao akademske godine 2004./2005.

Od akademske godine 2006./2007. u nastavi sudjeluju i profesori s Oddelka za azijske in afriske studije Filozofske fakultete u Ljubljani. A 2015. godine s tim je Odsjekom potpisan i Sporazum prema kojemu studenti koji su završili slobodni studij sinologije na Filozofskom Fakultutu u Zagrebu, uz polaganje razlike, u Ljubljani mogu nastaviti jednopredmetni diplomski studij sinologije.

Na Katedri trenutno djeluju dvije gostujuće lektorice iz NR Kine, vanjski suradnici- profesori iz Slovenije, jedna docentica i jedna poslijedoktorandica.

Studij u prosjeku godišnje upisuje 20 studenta. Studij traje 3 godine s tjednim opterećenjem od 10 sati nastave. Nastava se održava u večernjim satima (najranije predavanje počinje u 17h) što omogućuje i zaposlenim studentima da redovito pohađaju nastavu.

Studenti po završetku slobodnog studija dobivaju certifikat u kojem su popisane sve obaveze koje su uredno odradili i popis ocjena iz položenih kolegija.

Značajan broj studenata sinologije svoj studij nastavlja i u NR Kini.

Osim nastavnih obaveza, Katedra za sinologiju jedan je od službenog provoditelja natjecanja iz kineskoga jezika i kulture za Republiku Hrvatsku pod nazivom Kineski most (hanyuqiao – 汉语桥). Zahvaljujući suradnji s Uredom kineske vlade za podučavanje kineskoga jezika (hanban – 汉办) u pripremi je i organizacija službenog testiranja (eng. proficiency test) iz poznavanja kineskoga jezika (hanyu shuiping kaoshi – 汉语水平考试).

Slobodni studij sinologije predstavlja najbolju mogućnost za upoznavanje kineskoga jezika, kulture, povijesti, književnosti i društva općenito na području Republike Hrvatske. Kineski jezik u Hrvatskoj isključivo je moguće učiti u školama stranih jezika, no samo u ograničenoj satnici i izvan općeg kulturnog konteksta. Slobodni studij sinologije omogućuje cjelovit pogled na suvremenu, ali i tradicionalnu Kinu. Do svog prerastanja u puni sveučilišni studij, slobodni studij sinologije omogućuje sadašnjim i bivšim studentima usavršavanje u jednom, dosad u Hrvatskoj, ne istraženom, ali iznimno interesantnom i važnom području.