Nastavnici

Predavači s Filozofskog fakulteta

doc. dr. Ivana Buljan, docentica                                                                                                                      ured: B-102
e-mail: ibuljan2@ffzg.hr
konzultacije: ponedjeljkom nakon predavanja te ostalim danima po dogovoru

mr. sc. Ivana Gubić, asistentica                                                                                                                         ured: B-006
e-mail: igubic@ffzg.hr
konzultacije: srijedom, 18:30 do 20:00, uz prethodnu najavu na mail

 


Gosti lektori

Xing Chunhua
ured: B-102
e-mail:                                                                                                                                                      konzultacije:

Zhao Hongmei
ured: B-006


Gosti profesori

Prof. dr. sc. Mitja Saje                                                                                                                                            e-mail: mitjasaje@hotmail.com