Uvjeti za upis

Pravo prijave za upis na trogodišnje slobodne studije sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij. Studenti slobodnog studija po završetku dobivaju certifikat.

Jedan od osnovnih uvjeta za upis studija sinologije je dobro vladanje engleskim jezikom budući da je većina stručne i referente literature koja se koristi na studiju pisana engleskim jezikom.

Pravo upisa na studij ovisi o broju prijavljenih kandidata te njihovom uspjehu na razredbenom postupku koji uključuje prijevod stručnog teksta s engleskog na hrvatski jezik te motivacijskog razgovora.