Ispitni rokovi

Jesenski rok 2017./2018.

Povijest 1 i 2 i Razvoj kineskog pisma:

10. 09. 2018. u 6.30, soba B102

12. 10. 2018. u 6.30, soba B102

Klasična kineska filozofija i Kineska kultura i civilizacija:

07. 09. te 21. 09. 2018. u 18.30, soba B102

(I na ove je datume moguće polagati Razvoj kineskog pisma.)

(Prijava mailom na ibuljan2@ffzg.hr. Ispit je moguće odjaviti najkasnije 24 sata prije njegova održavanja.)

Povijest kineske književnosti 1 i 2:

11. 10. 2018. u 18.30, soba B006

(Prijava mailom na igubic@ffzg.hr. Ispit je moguće odjaviti najkasnije 24 sata prije njegova održavanja.)