Prijave na Slobodni studij sinologije

Ove godine nema prijemnih ispita za Slobodni trogodišnji studij sinologije. Prijave za studij će se zaprimati od 13. do 24. rujna 2021.

Zainteresirani kandidati će trebati poslati obrazac prijave, potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru, domovnicu i rodni list, (izvornik ili presliku), pismo motivacije, izjavu o znanju engleskog jezika te uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa (u iznosu od 250,00 kn).

Dokumentacija se šalje poštom na: Studentska služba (gospođa Helena Perušić), Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

Pismo motivacije se šalje i dodatno na obje mail adrese: ibuljan2@ffzg.hr , igubic@ffzg.hr

Pravo prijave za upis na slobodni studij Sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnoga studija ili su već završile (diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij ili su završile dvogodišnji studij te stekle višu stručnu spremu (IV. stupanj).

Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn po godini studija, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar). Na drugoj i trećoj godini studija pet najboljih studenata s odličnim uspjehom biti će oslobođeno školarine.

Uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, uz poziv na broj 1007-OIB.