Početak predavanja i upisi u 1. godinu studija

Predavanja za studente 1. godine počinju u srijedu, 7.10.2020. u 18:30 sati prema rasporedu. Uvodni dio predavanja bit će orijentacijski gdje će studenti dobiti informacije i moći postaviti pitanje o studiju, a ostatak Jezične vježbe 1.

Predavanja za studente ostalih godina počinju sljedeći tjedan, 12.10.2020.

Kako bi se upisali u 1. godinu studija, studenti 1. godine moraju do 15.10.2020. poslati:

  1. sliku za index
  2. dokaz o uplati školarine za 1. semestar (uplata se vrši na žiro račun Filozofskog fakulteta: HR1823600001101311177, uz poziv na broj 1007-OIB)

Dokumentacija se šalje poštom na: Studentska služba, Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb.

Kontakt osoba u Studentskoj službi: Helena Perišić, (01) 4092-222.

Ostali će studenti o rokovima upisa u višu godinu još biti obaviješteni.