Stipendija za studente 3. godine studija

Vlada Narodne Republike Kine dodjeljuje 1 stipendiju studentima 3. godine Slobodnog studija sinologije Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Moguće se prijaviti na 3 vrste stipendije:

general scholar program – 1 godina učenja kineskog jezika i opcionalno do 1 godina istraživanja;

master’s program – 1 godina učenja kineskog jezika i 2 do 3 godine magistarskog studija;

doctoral program – 1 godina učenja kineskog jezika i 3 do 4 godine doktorskog studija.

Stipendija uključuje školarinu, smještaj, životne troškove i zdravstveno osiguranje, ali NE i avionsku kartu.

Zainteresirani studenti trebaju se javiti na sljedeće e mail adrese:

ibuljan2@ffzg.hr, igubic@ffzg.hr

i pritom  priložiti:

motivacijsko pismo u kojem će navesti i vrstu stipendije za koju se namjeravaju prijaviti te u slučaju magistarskog ili doktorskog studija i područje planiranog istraživanja;

-prijepis ocjena sa studija sinologije s izračunatim prosjekom.

Nakon toga, Katedra će predložiti 1 kandidata Veleposlanstvu NR Kine, a odabrani kandidat će potom Katedri priložiti i ostale potrebne dokumente te se prijaviti online prema uobičajenoj proceduri kod prijava za stipendije Vlade NR Kine.

Ovdje se nalazi Popis dokumenata koje će trebati priložiti u drugom krugu kao i uvjeti koje kandidati za pojedine stipendije moraju zadovoljiti; Upute za online prijavu te Obrazac za liječnički pregled. Ovo će trebati priložiti samo kandidat koji bude preporučen Veleposlanstvu!

Detaljne informacije o stipendijama Vlade NR Kine nalaze se i na poveznici:

http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2070

Rok za prijavu Katedri je 1. ožujak 2018., za dostavu ostalih potrebnih dokumenta 20. ožujak 2018., te online prijavu 1. travanj 2018.