Predavanja: Razvoj kineskog pisma

Termini predavanja prof. Pretnar su sljedeći:
05. (17-20h) i 6. siječnja (od 9.30 ili od 10h, prema dogovoru s prof., do 12h) te
19. (17-20h) i 20. siječnja (od 9.30 ili od 10h, prema dogovoru s prof., do 12h) u A218.