Predavanja: Povijest Kine 2

Prof. Saje održat će predavanja iz Povijesti Kine 2 prema sljedećem rasporedu:

24. 3. 2017. (petak) od 16 sati, učionica A205;

25. 3. (subota) od 10 sati, učionica A205 (Nakon predavanja profesor će održati ispite te upisivati ocjene u indeks);

13. 4. (četvrtak) od 17 sati, učionica A205;

4. 5. (četvrtak) od 17 sati, učionica će biti objavljena naknadno;

5. 5. (petak) od 17 sati u učionici A205;

6. 5. (subota) od 10 sati u učionici A205.