Upisi u slobodni studij sinologije

Upisi u slobodni studije sinologije održavat će se od 10. do 28. listopada 2016. godine, od 9 do 14 sati. Za akademsku godinu 2016./2017. predviđena je upisna kvota od 30 studenata. Školarina za prvu godinu studija iznosi 2000 kn, plativo semestralno (1000 kn pri upisu u zimski, odnosno u ljetni semestar). Na drugoj i trećoj godini studija školarina će se stupnjevati prema uspjehu na studiju pri čemu će prvih pet studenata biti oslobođeno školarine, sljedećih 15 će i dalje plaćati 2000 kn, a posljednjim 10 će školarina biti povišena na 3000 kn godišnje. Popis svih kandidata koji su zadovoljili na razredbenim ispitima za slobodne studije nalazi se u Info-centru kao i sve detaljne informacije o postupku upisa: 01/4092-013, 01/4092-203, E-mail adresa: info-centar@ffzg.hr