Razredbeni ispit za ak. god. 2015./2016.

Razredbeni ispit za slobodni trogodišnji studij sinologije održat će se 28. rujna 2015. godine u 18 sati u dvorani D 7. Ispit se sastoji od prijevoda stručnog teksta s engleskog na hrvatski jezik i motivacijskog razgovora. Pravo upisa na slobodni studij sinologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar sveučilišnog studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili su već diplomirale na nekom četverogodišnjem sveučilišnom studiju.

Datumi prijava za razredbeni ispit bit će objavljeni naknadno na stranici Katedre za sinologiju i Studentske službe Filozofskog fakulteta. Kandidati će trebati priložiti obrazac prijave (koji se podiže u Info-centru Filozofskog fakulteta), potvrdu o završetku studija ili o upisanom V. semestru, domovnicu i rodni list (izvornik ili presliku) te uplatnicu s uplaćenim troškovima prijave i upisa (u iznosu od 250 kn).

Iznos školarine, način plaćanja i upisne kvote također će biti objavljene u narednih nekoliko dana.